Τεχνικές ερωτήσεις για ηλεκτρονικά εξαρτήματα θα εξυπηρετούνται μέσω τηλεφώνου Δευτέρα εως Παρασκευή καθώς δεν υπάρχει τεχνικός για δια ζώσης εξυπηρέτηση στο φυσικό κατάστημα. Επίσης τα Σάββατα προσωρινά δεν υπάρχει καθόλου τεχνικός ηλεκτρονικών

Σχετικά με την κάλυψη διαθέσιμης θέσης ηλεκτρονικού μπορείτε να στέλνετε βιογραφικά στο iraklis@cableworks.gr

Δευτέρα 24/06/2024 (Αγίου Πνεύματος) η εταιρεία θα παραμείνει κλειστή.

Εγγύηση προϊοντών

Όλα τα προϊόντα του e-wireless είναι ελεγμένα από τον κατασκευαστή τους σε όλους τους τομείς. Ωστόσο, για κάθε ενδεχόμενο συνοδεύονται από την εγγύηση του κατασκευαστή τους. Στο διάστημα αυτό, παρέχονται δωρεάν εργασία και ανταλλακτικά για βλάβες που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του χρήστη. 

Η εγγύηση για τα προϊόντα που πωλούνται από τις σελίδες του e-wireless ισχύει εντός της εταιρίας μας. Οποιοδήποτε κόστος μεταφορικών προκύψει που αφορά την μεταφορά του προϊόντος προς και από την εταιρία μας επιβαρύνει τον πελάτη.

Κατά την αποστολή των προϊόντων για έλεγχο στην εταιρία μας αυτά θα πρέπει να είναι σωστά συσκευασμένα στην αρχική τους συσκευασία. Διαφορετικά υπάρχει περίπτωση να καταστραφούν κατά την διάρκεια της μεταφοράς. Αν για οποιονδήποτε λόγω δεν υπάρχει η αρχική συσκευασία, πρέπει να ληφθεί μέριμνα για συσκευασία με προστατευτικό περιτύλιγμα που θα προστατέψει το προϊόν από φθορές.


Τα προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την λειτουργία τους π.χ. τροφοδοτικά, κεραίες κλπ. Επίσης πρέπει να υπάρχει αναλλοίωτο το serial number της συσκευής. Ο τεχνικός έλεγχος δε μπορεί να προχωρήσει αν λείπει κάποιο από τα παραπάνω και διακόπτεται υποχρεωτικά έως ότου φτάσουν στην εταιρία μας τα εξαρτήματα που λείπουν. Αν η όλη διαδικασία καθυστερήσει πέραν των δέκα ημερών, το προϊόν θα επιστρέφεται στον Πελάτη χωρίς να έχει ελεγχθεί και με τα έξοδα των μεταφορικών να βαρύνουν τον ίδιο.

Μαζί με τα προϊόντα πρέπει να υπάρχει συνοδευτικό έγγραφο με την όσο δυνατόν αναλυτικότερη περιγραφή της βλάβης ή να σταλεί μέσω e-mail στο info@e-wireless.gr ή στο fax της εταιρίας μας. Μπορείτε να κατεβάσετε, να τυπώσετε και να συμπληρώσετε το ειδικό έγγραφο RMA που προτείνεται από την εταιρία μας.

Ο τεχνικός έλεγχος μπορεί να διαρκέσει έως και τρεις εργάσιμες ημέρες. Με την ολοκλήρωση του τεχνικού ελέγχου ο Πελάτης ενημερώνεται για τα αποτελέσματα και για την συνέχεια της διαδικασίας.

Αν το προϊόν έχει αγορασθεί από εταιρία με τιμολόγιο πώλησης, πρέπει να επιστρέψει στην εταιρία μας με συνοδευτικό έγγραφο μεταφοράς π.χ. Δελτίο Αποστολής. Αν ο Πελάτης δεν διαθέτει αντίστοιχο παραστατικό θα πρέπει να υπάρχει πρότερη συνεννόηση με το Λογιστήριο της εταιρίας μας.

Υποβολή της φόρμας RMA μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά στο email: info@e-wireless.gr